วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Animation Design I Decode Study 2


งานครั้งที่ 2

Animation Design I Decode Study

Bolt โบลท์ ซูเปอร์โฮ่ง ฮีโร่หัวใจเต็มร้อย


 ตัวอย่างภาพยนต์   Animation
Bolt โบลท์ ซูเปอร์โฮ่ง ฮีโร่หัวใจเต็มร้อย